Javascript is not enabled! Please turn on Javascript to use this site.
www.ThinkGlass.gr
 Bulgarian

За Приятели на стъклото
Нашата мисия е да промотираме стъклените опаковки и рециклирането на стъкло. А това е жизнено-важна задача, защото стъклото би изчезнало малко по малко, ако никой не се загрижи. И – нека да бъдем откровени – стъклото по принцип допринася за по-добър живот и по-добър свят. Твоят избор има значение. Така че – направи като нас и стани приятел на стъклото.

Ние подкрепяме „Приятели на стъклото”
Юла Гласуъркс подкрепя Движението „Приятели на стъклото” в Европа и, по-конкретно в страните, където фирмата развива дейност.